Chevrolet | Chevrolet Colorado |

Giá: 649.000.000 vnđ

Xuất xứ: Mỹ

Động cơ: Trắng, Ghi, Đen, Cam, Đỏ

Bảo hành: 3 năm

Giá: 789.000.000 vnđ

Xuất xứ: Mỹ

Động cơ: Trắng, Ghi, Đen, Cam, Đỏ

Bảo hành: 3 năm

Giá: 819.000.000 vnđ

Xuất xứ: Mỹ

Động cơ: Trắng, Ghi, Đen, Cam, Đỏ

Bảo hành: 3 năm

Giá: 651.000.000 vnđ

Xuất xứ: Mỹ

Động cơ: Trắng, Ghi, Đen, Cam, Đỏ

Bảo hành: 3 năm

Giá: 624.000.000 vnđ

Xuất xứ: Mỹ

Động cơ: Trắng, Ghi, Đen, Cam, Đỏ

Bảo hành: 3 năm