Chevrolet | Chevrolet Traiblazer |

Giá: 1.066.000.000 vnđ

Xuất xứ: Mỹ

Động cơ: Trắng, Ghi, Đen

Bảo hành: 3 năm

Giá: 925.000.000 vnđ

Xuất xứ: Mỹ

Động cơ: Trắng, Ghi, Đen

Bảo hành: 3 năm

Giá: 885.000.000 vnđ

Xuất xứ: Mỹ

Động cơ: Trắng, Ghi, Đen

Bảo hành: 3 năm